(022)-5401-334 mail@pantiyatim.or.id
Home » Uncategorized » Zakat Akhir Tahun

Zakat Akhir Tahun

by | Dec 29, 2020 | Uncategorized | 0 comments

Bantuan Untuk Warga Terkena Covid-19

Zakat Akhir tahun

Tak terasa kita sudah berada di akhir tahun 2020, setelah berbagai banyak hal yang terjadi di tahun 2020 kita sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang di berikan dengan cara melaksanakan kewajiban kita salah satunya yaitu zakat.

Pada zaman dulu hitungan satu haul mengacu kepada tahun Hijriah karena umat Islam terbiasa dengan perhitungan tahun hijriah. Biasanya mereka akan memilih di antara bulan-bulan Hijriah karena tidak harus di bulan Muharram, Rabi’ul Awal, Rajab, Sya’ban atau Ramadhan karena zakat wajib ditunaikan pada saat harta tersebut telah berlalu satu tahun dan sampai nishab. Artinya, kalau dimulainya Ramadhan, berarti nanti membayar zakatnya pada bulan Ramadhan, jika bulan Muharram berarti juga bulan Muharram.

Akan tetapi, di zaman modern sekarang orang lebih familiar menggunakan tahun Masehi, sebagian ulama berpendapat tidak masalah jika dalam penghitungannya mengacu pada tahun Masehi. Maka, ketika seseorang sudah memiliki harta lebih dari setahun dan mengikuti tahun Masehi maka dia harus berzakat.

Nisab adalah harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan hukum islam.

Adapun macam-macam zakat yaitu: